INFORMACE BOZP A PO  • Přes třicet let Vám poskytujeme zdarma informace z BOZP a PO v lexikonu BOZP a PO.
  • Jednotlivá témata a příspěvky průběžně aktualizujeme a doplňujeme.
  • Pro vyhledávání použijte fultextové vyhledávání v horní liště.

Sektory BOZP

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a právní podklad BOZP

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Práce zakázané těhotným a kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým

Školení požární ochrany

Co dělat, když…

Formuláře – požární ochrana

Základní povinnosti organizací v požární ochraně

Skladování hořlavých a požárně nebezpečných látek

Stavební řízení

Vzory začlenění provozovaných činností

Pracovní prostředí – pracovní podmínky

Preventivní požární hlídky

Odborná způsobilost v požární ochraně

Odborná způsobilost v prevenci rizik

Odborová organizace a BOZP a PO

Agenturní zaměstnávání – BOZP a PO

Školení požární ochrany a e-learning

Školení BOZP

Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance při pracovním úrazu

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Homeoffice a BOZP a PO

Pěstební práce

Lexikon GDPR

Lexikon pracovněprávních vztahů