Kategorie

Školství

Lexikon BOZP a PO, Školství

Školy a tělocvičny

Školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, a činnostech s nimi přímo souvisejících a při poskytování školských služeb podle právních předpisů a dále podle: Metodického pokyn MŠMT kzajištění bezpečnosti a ochrany…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Školství

Speciální školy

Ředitel speciální mateřské školy a speciální školy určí počty žáků v jednotlivých třídách s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým, ekonomickým a prostorovým podmínkám, může dělit třídy na skupiny v souladu s učebním plánem a požadavky na…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Školství

Základní školy

Vyučování začíná zpravidla v 8 hodin, nesmí však začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování musí být ukončeno nejpozději do 17 hodin. Ředitel základní školy (dále jen “škola”) umožní žákům vstup a pobyt v budově…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Školství

Střední školy

Nejnižší počet žáků ve střední škole s plným počtem ročníků je 60. Nejnižší počet studentů ve vyšší odborné škole s plným počtem ročníků je 20. Nejnižší počet žáků ve třídě ve střední škole je 15….

Pokračovat ve čtení