Záchod musí být zajištěn pro zaměstnance tak, aby nebyl od pracoviště vzdálen více než 120 m, při ztíženém přístupu 75 m. Zpravidla se zřizuje jako kabinový splachovací a v každém podlaží, v němž je pracoviště určené pro trvalou práci. Zřizuje se odděleně podle pohlaví, na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze zřizovat jeden společný záchod.

Suchý nebo chemický záchod nelze zřizovat pro pracoviště určené pro trvalou práci, s výjimkou mobilního pracoviště, a pro pracoviště určené k výkonu činnosti epidemiologicky závažné.

Záchodová předsíň se zřizuje před místností se záchody a pisoáry. Pisoáry se zřizují v samostatné místnosti nebo společně se záchodovými kabinami. Pro zaměstnance vykonávajícího činnost epidemiologicky závažnou musí být v předsíni záchodu umývadlo s tekoucí teplou vodou podle zákona o ochraně veřejného zdraví, pro ostatní pracoviště umývadlo s tekoucí vodou. U suchého nebo chemického záchodu musí být zajištěny přiměřené podmínky pro umytí rukou zaměstnance.

Minimální počet záchodů se stanoví podle nejpočetněji zastoupené směny takto:

  • 1 sedadlo na 10 žen,
  • 2 sedadla na 11 až 30 žen,
  • 3 sedadla na 31 až 50 žen,
  • na každých dalších 30 žen 1 další sedadlo.
  • 1 sedadlo na 10 mužů,
  • 2 sedadla na 11 až 50 mužů,
  • na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo.

Na pracovišti, kde se pracuje ve vnuceném pracovním tempu, se snižuje počet mužů i žen připadajících na stanovený počet sedadel o 20%.