Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích se považuje:

  • stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a zpevněná,
  • při odebírání skla z přepravníků je zajištěno, že nedojde k jejich převržení a nežádoucímu pohybu,
  • dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, jejichž plocha je větší než 1 m2, při silném větru a při teplotě během směny nižší než -5 °C,
  • zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z pevných a bezpečných pracovních podlah nebo pohyblivých pracovních plošin,
  • zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m nejméně třemi fyzickými osobami,
  • přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků,
  • dodržení požadavků na skladování,
  • shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených.