Požadavky na prostorové uspořádání pracoviště jsou vymezeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Světlá výška prostor

Světlá výška prostoru určeného pro práci, na kterém se vykonává práce výjimečně nebo po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, nesmí být nižší než 2,10 m.

Objemový prostor

Objemový prostor určený pro práci pro jednoho zaměstnance se určuje podle třídy práce – příloha č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Výše uvedený objemový prostor nesmí být zmenšen stabilním provozním zařízením. Toto se nevztahuje na ovládací stanoviště a kabiny strojního zařízení, boxy pokladen a pracovní prostory obdobné povahy.

Rozměry podlahové plochy

Pro jednoho zaměstnance musí být na pracovišti volná podlahová plocha nejméně 2 m2 (mimo zařízení a spojovací cesty). Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být žádném místě zúžena pod 1 m stabilním zařízením.

Rozměry pracovní roviny

Výška pracovní roviny musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, hmotnosti předmětů a břemenům, se kterými je v rámci pracovní činnosti manipulováno, a zrakové náročnosti při práci.

Optimální výška pracovní roviny při práci muže a ženy vstoje stanoví mezi 800 až 1 000 mm. Při práci vsedě je optimální výška pracovní roviny nad sedákem u mužů 220 až 310 mm, u žen 210 až 300 mm. Základní výška sedáku nad podlahou je 400 + 50 mm. Pokud jsou při práci používány například svěráky a jiná technická zařízení, pak výškou pracovní roviny se rozumí místo, na němž jsou nejčastěji vykonávány pohyby končetin zaměstnance při manipulaci s nimi.

Při práci vyžadující zvýšenou náročnost na zrak (manipulaci s drobnými předměty nebo součástkami) se výška pracovní roviny zvětšuje o 100 až 200 mm. Při práci, při níž se manipuluje s předměty o hmotnosti větší než 2 kg při práci převážně vstoje, se manipulační rovina snižuje o 100 až 200 mm.

Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly tělesným rozměrům a přirozeným drahám pohybů končetin zaměstnance a aby nedocházelo k zaujímání nepřijatelných pracovních poloh.