Požadavky na kancelářské pracoviště

 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby:

  • prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrchy a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,
  • pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,
  • prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení.

Práce vsedě

 
Pracovní polohou rozumíme polohu těla, v níž je určitá práce vykonávána. V jakékoliv pracovní poloze musí být zajištěna dostatečná stabilita celého těla a je nutné zabránit nadměrnému zatěžování muskuloskeletálního systému. Je potřeba volit takové pracovní polohy, které jsou ze zdravotního hlediska vyhovující.

Pracovní poloha charakteristická pro kancelářské činnosti je poloha vsedě a vstoje nebo jejich kombinace. Hlavní zásadou při práci vsedě (na pracovním sedadle) je sedět vzpřímeně, využívat zádové opěry, opěrky šíje, hlavy a loktů, aby jednotlivé končetiny svíraly tupé úhly (noha – bérce – stehna – trup – paže – předloktí – ruka) a mít správně nastavenou výšku sedadla.

E-learningové školení požární ochrany pro státní správu

E-learningové školení bezpečnosti práce pro státní správu


Legislativa