1.Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

2.Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.