• Filtrační zařízení chránící před
  • částicemi,
  • plyny,
  • částicemi a plyny,
  • pevnými nebo kapalnými aerosoly, včetně chemických a biologických činitelů.
 • Izolační zařízení včetně dýchacích přístrojů.
 • Dýchací sebezáchranné prostředky.
 • Potápěčské vybavení.