• Mechanické nebezpečí,
  • elektrické nebezpečí,
  • tepelné nebezpečí,
  • nebezpečí hluku,
  • nebezpečí vibrací,
  • nebezpečí záření,
  • nebezpečí materiálů/látek,
  • ergonomická nebezpečí,
  • nebezpečí spojená s prostředím, ve kterém je stroj používán (pracovní činnosti vykonávána),
  • kombinace nebezpečí.