Pro každý sklad musí být zpracován „Místní provozní řád skladu“ (vycházející obvykle z projektu bezpečné manipulace ve skladu), který má obsahovat zejména:

 • odpovědnou osobu za provoz skladu, údržbu, opravy a prohlídky skladovacích zařízení a prostředků,
 • organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu při:
  • manipulaci při příjmu, skladování a výdeji,
  • tvorbě manipulačních jednotek,
  • obsluze skladovacích zařízení a prostředků,
  • pohybu dopravních prostředků,
  • pohybu osob,
  • používání komunikací, cest, uliček atd. včetně jejich úklidu, údržby a osvětlení,
  • poškození, poruchách, nehodách a haváriích skladovacích zařízení a prostředků,
 • stanovení termínů prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků,
 • vyhrazení provozních a neprovozních ploch skladu,
 • vybavení a místa použití ochranných pomůcek,
 • organizaci kontrol, školení a přezkušování zaměstnanců,
 • schématický půdorysný plán skladu s vyznačením využitelných ploch a pohybu osob a dopravních prostředků, směrů příjezdů a vstupů, způsobů parkování atd.