Při vystavení vibracím je třeba zajistit ochranu pracovníků před chladem a vlhkem. Chlad a vlhko jsou podpůrné faktory, které významně usnadňují vznik projevů poškození zdraví z vibrací. Ochrany lze dosáhnout teplými pracovními oděvy, rukavicemi a obuví, zřízením ohříváren a sušáren oděvů v blízkosti pracovišť. V případě snižování imise vibrací prostředky osobní ochrany se nejčastěji jedná o použití “antivibračních” rukavic. Vzhledem k velikosti vibrací ručního nářadí je útlum vibrací takových rukavic zanedbatelný a jejich pozitivní účinek se při práci spíše projevuje při ochraně před vlhkem a chladem. Použití rukavic s antivibračními vložkami je problematické, protože jejich použití bývá spojeno se zhoršením úchopových možností.