Zařízení, které se v případě impulzu (např. mechanického, tepleného, elektrického apod.) otevřou a odvádějí zplodiny hoření a teplo mimo objekt. Mají za úkol vytvářet nezakouřenou vrstvu nad podlahou, potřebnou pro bezpečnou evakuaci osob, ochranu věcných hodnot a usnadnění požárního zásahu. Zároveň snižují teplené namáhaní stavebních konstrukcí.

Přirozené větrání je založeno na vztlaku teplejších plynů s nejmenším rozdílem oproti teplotě okolního vzduchu.

Nucené větrání je dáno výkonem ventilátoru. Používá se tam, kde není z technického důvodu účelné nebo možné používat odvody kouře a tepla s přirozeným větráním.