Aby se snížila úrazovost, musí majitel či provozovatel zajistit vypracování, zavedení a dodržování odpovídajícího rozvrhu běžné údržby. Měl by brát v úvahu místní podmínky a návod výrobce, které mohu ovlivnit nezbytnou četnost kontrol.

Běžná údržba zařízení dětského hřiště a povrchů by se měla sestávat z preventivních opatření, která udrží úroveň jejich bezpečnosti.

Opatření by měla zahrnovat:

  • utažení upevňovacích prvků,
  • obnovení nátěru a nová úprava povrchů zařízení,
  • údržba všech povrchů tlumících nárazy,
  • promazání ložisek,
  • označení vybavení a účelem indikace výšky náplní sypkého materiálu,
  • čištění,
  • odstranění skleněných střepů a jiných úlomků či znečišťováních příměsí,
  • obnovení sypké náplně na její správnou úroveň,
  • údržba volných ploch.

Je třeba se vyhnout opravám za provozu, které by mohly ohrozit bezpečnost pracovníků údržby nebo veřejnosti.

Změny na částech zařízení nebo konstrukci, které by mohly ovlivnit zásadně bezpečnost zařízení, lze provádět pouze po dohodě s výrobcem nebo zodpovědnou osobou.