Lešení mohou montovat, demontovat a přestavovat podle návodu v průvodní dokumentaci školení zaměstnanci (lešenáři) pod vedení osoby k tomu odborně způsobilé (dříve lešenář – instruktor). Pro tuto práci musí být vyškoleni, jejich znalosti a dovednosti ověřeny. Zaměstnavatel stanoví obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí a dovedností, jakož i způsob vedení dokumentace o školení.

Obsahem školení znalostí a dovedností lešenářů je:

  • porozumět návodu na montáž a demontáž používaného lešení,
  • osvojit si zásady bezpečné práce při montáži a demontáži lešení,
  • znalost opatření k zabránění pádu osoba předmětů,
  • znalost opatření při nepříznivých okolnostech ovlivňujících bezpečnost,
  • přípustné zatížení lešení,
  • jiná rizika spojená se stavbou lešení.

Žebříky používané pro výstup a sestup mezi podlahami lešení mohou být dřevěné, sbíjené do délky 3,5 m. Příčle musí být vsazeny do dvojitých postranic. Pevnost se dokládá výpočtem.