Nad sebou je možné pracovat zcela výjimečně, pokud nelze práce jinak provést. Bezpečnost zaměstnanců na nižším pracovišti musí řešit technologický postup.