Dolů lze shazovat předměty a materiál, jen pokud:

  • je místo dopadu zajištěno proti vstupu osob a okolí je chráněno proti odrazu nebo rozstřiku,
  • je do místa uložení materiál shazován uzavřeným shozem,
  • je zamezeno nadměrné prašnosti, hluku a jiným nežádoucím jevům.

Je zakázáno shazovat předměty s nejistým místem dopadu a takové, které by mohly házejícího strhnout z výšky.