Nebezpečí střihu, rozdrcení a vtažení

Toto nebezpečí může vznikat zvláště u stříkacích kabin pro automatické stříkací zařízení/systémy např. v důsledku:

  • neočekávaného zapnutí dopravníku (při údržbě);
  • ventilátorů a automatickému nastavování klapek (např. poranění způsobené otáčením lopatek ventilátoru při údržbě);
  • pohyblivými částmi stříkací kabiny (např. dveřmi, vraty);
  • instalovanými automatickými stříkacími zařízeními nebo systémy (např. stříkacími manipulátory, rozprašovacím a stříkacím systémem a otáčecími stoly pro výrobky).