Projektová dokumentace kotelny musí řešit:

  • množství vzduchu pro spalování a zajištění tahu kotle (výpočtem),
  • účinné větrání kotelny a souvisejících prostor a navrhnout technické řešení,
  • technické provedení zabezpečovacího zařízení a jeho výpočet,
  • způsob obsluhy.

Projektovou dokumentaci kotelny I. a II. kategorie je zpracovatel v rámci stavebního řízení povinen předložit i příslušnému orgánu státního odborného dozoru k posouzení.

Ke každému kotli musí být dodán technický návod k montáži a návod k obsluze, provozu a údržbě.