Podzemní sklady nádob je dovoleno zřizovat jen ve výjimečných, v projektové dokumentaci řádně zdůvodněných případech, jako např. při výstavbě metra a dalších podzemních inženýrských staveb. Tyto sklady pro hořlavé plyny se musí vybavit zařízením pro detekci a indikaci hořlavých plynů, které při dosažení 10% DMV (dolní meze výbušnosti) zabezpečí aktivaci optické a akustické signalizace. Při dosažení 20% DMV musí být ukončena provozovaná činnost a opuštěn pracovní prostor. Tato zařízení pro detekci hořlavých plynů a par se považují za vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.