Do kotelny musí být zřízen dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání. Otvory pro přirozené větrání nesmějí být uzavíratelné. Otvory se zřizují u podlahy kotelny. Odvod vzduchu zajišťuje alespoň jeden otvor u stropu kotelny nebo odváděcí potrubí do venkovního prostoru. Proudění vzduchu musí být dostatečné, nesmí negativně ovlivňovat hořák, tah kotle a odvod spalin. Při nuceném větrání kotelny s přirozeným tahem kotlů musí být do kotelny vzduch vháněn.