Termín pravidelné a systematické monitorování není v GDPR definován. Jasně však zahrnuje veškeré formy sledování a profilování na internetu, a to i pro účely behaviorální reklamy. Pojem monitorování však není omezen na on-line prostředí.

Pravidelné
Pracovní skupina WP29 vykládá pojem „pravidelné“ v tom smyslu, že znamená jedno nebo více z níže uvedeného:

 1. probíhající nebo vyskytující se po určité období v určitých intervalech,
 2. opakovaně se vyskytující nebo opakované ve stanovených časech,
 3. odehrávající se nepřetržitě nebo pravidelně.

Systematické
Pracovní skupina WP29 vykládá pojem „systematické“ v tom smyslu, že znamená jedno nebo více z níže uvedeného:

 1. vyskytující se v souladu se systémem,
 2. předem naplánované, organizované nebo metodické,
 3. odehrávající se jako součást obecného plánu pro shromažďování údajů,
 4. provedené jako součást strategie.

Příklady pro pravidelné a systematické monitorování:

 1. provozování telekomunikačních sítí,
 2. poskytování telekomunikačních služeb,
 3. přesměrovávání elektronické pošty,
 4. profilování a bodování pro účely posouzení rizik (např. pro účely úvěrového ohodnocení, stanovení pojistného, předcházení podvodům, zjištění praní špinavých peněz),
 5. sledování polohy, například prostřednictvím mobilních aplikací,
 6. věrnostní programy,
 7. behaviorální reklama,
 8. monitorování údajů o psychické a fyzické zdatnosti a zdravotním stavu prostřednictvím zařízení nošených na těle,
 9. uzavřené televizní okruhy,
 10. propojená zařízení, např. inteligentní měřiče, inteligentní automobily,
 11. automatizace v oblasti bydlení atd.