Denní údržba

 • Očistění křovinořezu na povrchu.
 • Přezkoušení nosného popruhu, zda není poškozen.
 • Kontrola ochranného krytu, při zjištění jeho mechanického poškození, vzniku trhlin apod. musí být kryt vyměněn.
 • Kontrola stavu pilového kotouče, musí být vycentrovaný, s ostrými zuby, bez trhlin (špatně vycentrovaný kotouč způsobuje vibrace, které obtěžují obsluhu a mohou křovinořez poškodit).
 • Kontrola pevného usazení matky vřetena a utažení všech matek a šroubů.
 • Obsluha musí dbát na to, aby chránič ostří byl při přepravě v bezvadném stavu a mohl být správně upevněn.

Týdenní údržba

 • Přezkoušení startovacího zařízení, lanka a vratného pera.
 • Očistění zapalovací svíčky na povrchu, po vyšroubování překontrolování vzdálenosti elektrod, upraví se na předepsanou vzdálenost (0,5 mm), popř. se našroubuje nová svíčka.
 • Očistění chladících žeber válce a kontrola zda není ucpán přístup vzduchu u startování.
 • Kontrola, zda je úhlový převod naplněn do 3/4 mazacím tukem, popř. jeho doplnění.
 • Vyčištění čističe vzduchu.

Měsíční údržba

 • Nádrž pohonných hmot se vyčistí benzinem, očistí se povrch karburátoru a jeho okolí, očistí se větrák a jeho okolí.