Při obsluze zdvihacího zařízení a přepravě břemen je zakázáno:

 • Porušovat zákazy uvedené na výstražných tabulkách.
 • Používat k výstupu a sestupu ze zdvihacího zařízení cest, které k tomu nejsou určeny.
 • Najíždět na koncové vypínače zdvihu s výjimkou jejich funkčního vyzkoušení.
 • Soustavně zapínat a krátkodobě vypínat pohyby s výjimkou poruchy.
 • Pracovat se zdvihacím zařízením při vyřazených bezpečnostních zařízeních, např. vypínačích, přetěžovacích pojistkách apod.
 • Způsobovat ovládáním nadměrné rozhoupání břemene.
 • Pokračovat v provozu zdvihacího zařízení vytvoří-li se na laně smyčka nebo se lano vysmekne z drážek bubnu či kladky.
 • Vyřazovat z činnosti bezpečnostní zařízení nebo je přestavovat, zvedat osoby na háku či zavěšeném břemeni.
 • Odkládat na zařízení předměty a shazovat je, opustit zařízení při zapnutých spínačích.
 • Ponechat zavěšená břemena na háku bez dohledu.
 • Pracovat se zařízením v blízkosti ochranného pásma elektrických venkovních vedení bez signalizačního zařízení či náhradních opatření, vstupovat do blízkosti holých vodičů nebo provádět jakékoli práce při zapnutém jeřábovém spínači.
 • Pít alkoholické nápoje před a při práci se zařízením a provádět jakékoli činnosti, které by negativně ovlivnily pozornost při obsluze zdvihacího zařízení,
 • Provádět jakékoli úpravy a opravy zařízení nad rámec běžných úkonů uvedených v návodech k obsluze a údržbě.