Ke každému lešení musí být k dispozici uživatelská dokumentace, která stanoví, jak se lešení staví, užívá, udržuje, skladuje, apod. Uživatelská dokumentace může být buď individuální, tj. zpracovaná pro konkrétní provedení lešení, typová, která se používá opakovaně pro obdobné podmínky nasazení a nebo je možno v některých případech využít i normové podklady nebo kombinaci uvedených možností. Základní typové provedení je uvedeno v návodu na montáž a používání příslušného typu lešení, který zpracovává výrobce lešení.

Dokumentace musí být k dispozici nejen při montáži, ale po celou dobu, kdy je lešení postaveno. Pro svou práci ji totiž potřebuje i uživatel, aby podle ní mohl kontrolovat, zda na lešení nedošlo ke změnám, ale také například kontrolní orgány.