Pracoviště, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je nutné vybavit bezpečnostními značkami a značením.

Piktogram na značce musí být jednoduchý a srozumitelný bez zbytečných podrobností. Značky musí být vyrobeny z odolného materiálu, při snížené viditelnosti musí být osvětleny nebo vydávat světlo. Rozměry značek musí umožnit jejich viditelnost a rozeznatelnost z přiměřené vzdálenosti. Dodatkové tabulky mají černý text na bílém pozadí. Tvar tabulky musí být pravoúhelník, který nesmí obsahovat žádný grafický symbol. Tabulka musí být umístěna pod bezpečnostní značkou nebo jako část této značky.

Bezpečnostní barvy

 
Základ značek a světelných signálů tvoří mezinárodně dohodnutá barva, kontrastní barva a geometrický útvar.

 • ČERVENÁ – zákaz, stůj
  Kontrastní barva: bílá
 • MODRÁ – příkaz
  kontrastní barva: bílá
 • ŽLUTÁ – výstraha, riziko nebezpečí
  Kontrastní barva: černá
 • ZELENÁ – bezpečí
  Kontrastní barva: bílá

Legislativa

Technické normy

 • ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky