• Přilby, čepice, kukly, kapuce nebo jiné pokrývky hlavy, včetně nepromokavých, chránící před
  • nárazy způsobenými padajícími nebo vyčnívajícími předměty,
  • střetem s překážkou,
  • mechanickými riziky (bodné nebo řezné rány, škrábance, odřeniny),
  • statickým stlačením (boční sevření),
  • tepelnými riziky (oheň, teplo, chlad, horké pevné látky včetně roztavených kovů),
  • úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím,
  • chemickými riziky,
  • neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření).
 • Síťky na vlasy proti riziku zachycení.