Zdravotnická zařízení musí splňovat požadavky na stavební provedení, technické a věcné vybavení a musí umožňovat funkční a bezpečný provoz.

Zdravotnické zařízení:

 • umožňuje funkční a bezpečný provoz,
 • tvoří provozně uzavřený a funkčně provázaný celek,
 • je umístěno v nebytových prostorech splňujících obecné požadavky na výstavbu,
 • má zajištěnu dodávku pitné vody,
 • má zajištěnou teplou vodu,
 • má zajištěn odvod odpadních vod,
 • je vybaveno systémem přirozeného nebo nuceného větrání,
 • je vytápěno,
 • je připojeno na veřejný rozvod elektrické energie.
 • má zajištěné telefonické spojení –  pevnou linkou nebo mobilní,

Pracoviště se zvýšeným rizikem infekce

Pracoviště určená pro manipulaci s biologickým materiálem, provádění operačních výkonů a provádění endoskopických výkonů s porušením integrity tělesného povrchu nebo se zvýšeným rizikem infekce musí mít:

 1. omyvatelný povrch stěn minimálně do výšky 180 cm,
 2. snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné podlahy, nábytek a další vybavení.

Zákrokový sál

Zákrokový sál musí mít podlahy, stropy i stěny odolné proti poškození při pravidelném čištění, mytí a dezinfekci.

Označení podlaží

Ve stavbě zdravotnického zařízení se třemi a více nadzemními podlažími nebo se dvěma a více podzemními podlažími musí být označen každý vstup do podlaží (označení je složeno z čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny NP nebo podzemního podlaží doplněného písmeny PP).

Legislativa

Další informace ze zdravotnictví