Pokud nepostačují při práci s chemickými škodlivinami k vyhovující ochraně pracovníků technická opatření, vyžaduje se používání osobních ochranných pracovních prostředků (ochrana očí, hlavy, dýchadel, kůže rukou a nohou, celotělová ochrana). Zvláštní pozornost zasluhuje ochrana dýchadel:

  • Filtrační přístroje.
  • Ochranné masky „Sebezáchranné přístroje s vlastním zdrojem kyslíku“.
  • Izolační dýchací přístroje.

Dodržování osobní hygieny

Dodržování osobní hygieny při práci s chemickými škodlivinami je velmi důležité zejména u škodlivin, které se vstřebávají kůží a mohou se vstřebávat trávicím ústrojím. Pro práce s vysokými nároky na osobní hygienu zajišťuje zaměstnavatel umývárny s umývadly s tekoucí teplou vodou přímo na pracovištích.