Plavecké zařízení by mělo být vybaveno základními záchranářskými pomůckami pro případ tonutí. Těmi jsou:
záchranný kruh na laně nebo podkovou s plovoucím lanem odpovídajícím délkou potřebám zařízení,

  • záchranný pás nebo plovák nebo teleskopická tyč – osobní pomůcka záchranáře,
  • páteřní deska,
  • loďka – v případě otevřené vodní plochy.

Tyto základní pomůcky mohou být doplněny dalšími speciálními záchrannými pomůckami dle povahy plaveckého zařízení a možného nebezpečí pro návštěvníky.