Provozní kontrola je podrobnější kontrola ověřující funkci a stabilitu zařízení, zvláště z hlediska opotřebení. Tato kontrola by měla být provedena v intervalu od 1 do 3 měsíců, nebo podle pokynů výrobce. Zvláštní pozornost by měla být věnována součástem utěsněným po celou dobu životnosti.