Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců tím, že

a) nepřevede těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni do konce devátého měsíce po porodu nebo zaměstnankyni, která kojí, na jinou práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
Lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

b) poruší postup při vysílání těhotné zaměstnankyně, zaměstnance pečujícího o dítě, zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), na pracovní cestu nebo postup při přeložení stanovený v § 240 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč

c) neplní povinnost vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 15 let, těhotné zaměstnankyně, zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, přestože jí v tom nebrání vážné provozní důvody,
Lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč

d) neposkytne mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou nebo ji poskytne v rozporu s § 195 až 198 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč

e) neposkytne přestávky ke kojení nebo je poskytne v rozporu s § 242 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

f) zaměstná mladistvé zaměstnance (§ 274 odst. 2 zákoníku práce) nepřiměřenými pracemi v rozporu s § 244 až 246 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

g) nezabezpečí lékařské vyšetření mladistvého zaměstnance (§ 274 odst. 2 zákoníku práce) v případech stanovených v § 247 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč

h) při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců podle § 274 odst. 2 zákoníku práce se neřídí lékařským posudkem.
Lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč


Legislativa