Sanitární zařízení

Sanitárním zařízením pracoviště se rozumí:

Prostor sanitárního zařízení musí mít světlou výšku nejméně 2,30 m, při ploše větší než 30 m2, musí být světlá výška nejméně 2,50 m. Provedení a vybavení sanitárního zařízení pracoviště musí odpovídat ČSN 73 4108. Požadavky na výslednou teplotu a výměnu vzduchu jsou upraveny v příloze č. 10 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
 

Pomocná zařízení

Pomocným zařízením pracoviště se rozumí:

Další požadavky
 

Legislativa

  • ČSN 73 4108.