Při pěstebních pracích musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanci:

  • bezpečně přepravovali ruční nářadí s ostřím,
  • při práci s křovinořezem dodržovali předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a nepoužívali křovinořez s demontovaným ochranným krytem řezného nástroje a bez předepsaného závěsného zařízení,
  • před začátkem a v průběhu práce kontrolovali upevnění řezného nástroje a jeho technický stav,
  • zastavili chod motoru křovinořezu při přecházení na pracovišti na vzdálenost větší než 50 m, nestanoví-li návod výrobce křovinořezu jinak, nebo pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti,
  • přepravovali křovinořez s demontovaným řezným nástrojem nebo s nasazeným ochranným krytem na ostří řezného nástroje.

Bližší požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou uvedeny v kapitole Křovinořezy

Legislativa