Oznámení o zahájení prací musí mít náležitosti:

  • datum odeslání oznámení,
  • název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka),
  • přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště,
  • druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností,
  • název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor,
  • jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby.