Kategorie

Vyhrazená zdvihací zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení, Vyhrazená plynová zařízení, Vyhrazená tlaková zařízení, Vyhrazená zdvihací zařízení

Školení osob odpovědných za provoz vyhrazených technických zařízení

Od 1.7 2022 je účinný zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Jedním z požadavků na bezpečnost při činnosti na vyhrazených technických zařízení, je určení („pověření“) fyzické osoby odpovědné za jednotlivá vyhrazená technická…

Pokračovat ve čtení
Technická zařízení, Vyhrazená elektrická zařízení, Vyhrazená plynová zařízení, Vyhrazená tlaková zařízení, Vyhrazená zdvihací zařízení

Implementace právních změn do agendy vyhrazených technických zařízení

Od 1.7 2022 jsou účinné nové právní předpisy. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejzásadější změny, které mění zásadně pravidla v oblasti technické bezpečnosti. Týká se všech firem i OSVČ. Více informací o změnách v oblasti…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Technická zařízení, Vyhrazená elektrická zařízení, Vyhrazená plynová zařízení, Vyhrazená tlaková zařízení, Vyhrazená zdvihací zařízení

Revize vyhrazených technických zařízení 2022

Revize je posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a…

Pokračovat ve čtení