Školení BOZP pro zdravotnický personál by mělo obsahovat seznámení:

  • s obsahem provozního řádu zdravotnického zařízení,
  • s biologickými riziky a opatření proti jejich působení,
  • s postupy pro zacházení s nebezpečnými odpady,
  • s hygienickými opatřeními a zásadami,
  • s principy bariérové ošetřovatelské techniky,
  • s návody k používání zdravotnických prostředků a dalších technických zařízení,
  • s postupy pro sterilizaci (pokud se provádí),
  • s postupy pro dezinfekci a obsahem bezpečnostních listů a návodu od výrobce k dezinfekčním prostředkům,
  • s psychosociálními riziky a opatřeními proti jejich působení,
  • s postupem pro oznamování nežádoucích příhod při používání zdravotnických prostředků (systém Vigilance).

Další informace ze zdravotnictví

E-learningové školení bezpečnost práce pro zaměstnance ve zdravotnictví – nemocnice

E-learningové školení bezpečnost práce pro zaměstnance ve zdravotnictví – ambulance

E-learningové školení bezpečnost práce pro zaměstnance ve zdravotnictví – zubní ordinace

E-learningové školení požární ochrany ve zdravotnictví