Provozní řád má obsahovat zejména:

  • způsob a četnost výměny náplně filtračních skříní,
  • dobu kdy musí být spuštěna vzduchotechnika zajišťující výměnu vzduchu před zahájením a po ukončení práce,
  • popis opatření, která musí být provedena v případě poruchy vzduchotechnického zařízení (např. otevření oken, dveří, odstranění nátěrových barev z lakovny apod.),
  • zásady osobní hygieny při zacházení s nátěrovými hmotami,
  • poskytování první pomoci.