Fmax – maximální svalová síla je síla, kterou je schopen zaměstnanec dosáhnout při maximálním volním úsilí vynakládaném konkrétními svalovými skupinami v definované pracovní poloze.