Osoba se záchranářským minimem pro bazény a koupaliště je pracovník provozovatele se školením základů první pomoci a záchrany tonoucího v rozsahu min. 16 hodin. Doškolení si zajišťuje provozovatel, případně prostřednictvím školícího pracoviště minimálně 1 x za 2 roky.