Kategorie

Nezařazené

Nezařazené

Whistleblowing a BOZP a PO

Od 1.8 2023 je účinný zákon č 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který ukládá společnostem, zaměstnávajícím více než 50 zaměstnanců (a dalším), povinnost zavedení vnitřního oznamovacího systému, který umožní jejich zaměstnancům (a dalším dotčeným osobám jako jsou…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Novela vyhlášky č 23/2008 Sb.

Vyhláškou č. 232/2003 Sb., se novelizuje vyhláškač. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Změny, které se týkají škol, školských zařízení a zařízení k zajištění předškolní péče jsou účinné k 1.8 2023. Nová ustanovení pro dětské…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Školení zdravotnického personálu

Školení BOZP pro zdravotnický personál by mělo obsahovat seznámení: s obsahem provozního řádu zdravotnického zařízení, s biologickými riziky a opatření proti jejich působení, s postupy pro zacházení s nebezpečnými odpady, s hygienickými opatřeními a zásadami,…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Provozní dokumentace

Provozní dokumentace vyhrazených technických zařízení Provozní dokumentacíe je soubor dokumentů obsahující záznamy o: kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Průvodní dokumentace

Průvodní dokumentace vyhrazených technických zařízení Průvodní dokumentací je soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení, § 2, písm. g) zákona…

Pokračovat ve čtení