Kategorie

Nezařazené

Nezařazené

Online seminář VTZ

Obsah VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 2024 – praktický návod a případová studie. Zavedení a provozování VTZ, dokumentace, obsluha, revize, kontroly a zkoušky atd. Dotazy (předem zadané při registraci) budou zodpovězeny v závěru semináře. Čas 13.6 2024…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Revize hromosvodů (LPS)

Revize hromosvodů Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy a obchodní budovy. Mezi kritické systémy patří vyhrazená elektrická zařízení I. třídy a objekty, kde následkem úderu blesku nebo přepětí může vzniknout…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Požární nádrže

Zdroje vody, určené k hašení požárů se považují za požárně bezpečnostní zařízení podle § 2 odst. 4 písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci Požární nádrž Čl. 8. ČSN 75 2411 Požární nádrž…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Nebezpečí výbuchu

Posouzení rizika výbuchu Opatření Provést posouzení rizika výbuchu v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zajistit vyhodnocení pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání. Zajistit vyhodnocení výskytu možných iniciačních zdrojů. Zajistit vyhodnocení používaných technických zařízení. Zajistit vyhodnocení…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Pravidla silničního provozu 2024

Seznámení se změnami právních předpisů, které jsou účinné od 1.1 2024 Na e-shopu naleznete zde. E-learningové školení seznámí vaše zaměstnance s výraznými změnami pravidel silničního provozu. Ty jsou účinné od 1.1. 2024 -podle novelizačního zákona…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Jak přežít útok aktivního střelce

Nabízíme k volnému použití naše e-learningové školení: JAK PŘEŽÍT ÚTOK AKTIVNÍHO STŘELCE. Mohou jej použít všechny subjekty – fyzické osoby, firmy, instituce…. Pokytujeme jej zdarma, bez jakýchkoliv závazků nebo registrace. Naším záměrem není využít tragické…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Whistleblowing a BOZP a PO

Od 1.8 2023 je účinný zákon č 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který ukládá společnostem, zaměstnávajícím více než 50 zaměstnanců (a dalším), povinnost zavedení vnitřního oznamovacího systému, který umožní jejich zaměstnancům (a dalším dotčeným osobám jako jsou…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Novela vyhlášky č 23/2008 Sb.

Vyhláškou č. 232/2003 Sb., se novelizuje vyhláškač. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Změny, které se týkají škol, školských zařízení a zařízení k zajištění předškolní péče jsou účinné k 1.8 2023. Nová ustanovení pro dětské…

Pokračovat ve čtení