Kategorie

Nezařazené

Nezařazené

Revize vyhrazených technických prostředků 2022

Revizi vyhrazených technických zařízení může provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícím revidovanému technickému zařízení. Pokud provádí-li revizní technik revize jako výdělečnou činnost, musí být držitelem oprávnění k revizím vyhrazených technických…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Nezařazené, Zdravotnictví

Hygienická opatření ve zdravotnictví

Stanovení hygienických pravidel je důležitým preventivním prvkem v boji proti biologickému riziku. Systém by měl být zapracován do provozního řádu zdravotnických zařízení.  K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat vždy až po umytí rukou. K jejich utírání musí použít jednorázový materiál, uložený v krytých zásobnících; Dezinfekce rukou se provádí: vždy po kontaktu s infekčním materiálem,…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Školení zdravotnického personálu

Školení BOZP pro zdravotnický personál by mělo obsahovat seznámení: s obsahem provozního řádu zdravotnického zařízení, s biologickými riziky a opatření proti jejich působení, s postupy pro zacházení s nebezpečnými odpady, s hygienickými opatřeními a zásadami,…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Zdravotnictví

Pracovníci ve zdravotnictví jsou vystaveni oproti ostatním oborům specifickým rizikům. Jejich kombinované působení vede často k muskuloskeletálním poruchám. Hlavní rizika a faktory pracovního prostředí Biologická rizika. Pracovní poloha. Fyzická zátěž při manipulaci s pacienty, ložním…

Pokračovat ve čtení