Kategorie

Nezařazené

Nezařazené

Školení zdravotnického personálu

Školení BOZP pro zdravotnický personál by mělo obsahovat seznámení: s obsahem provozního řádu zdravotnického zařízení, s biologickými riziky a opatření proti jejich působení, s postupy pro zacházení s nebezpečnými odpady, s hygienickými opatřeními a zásadami,…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Provozní dokumentace

Provozní dokumentace vyhrazených technických zařízení Provozní dokumentacíe je soubor dokumentů obsahující záznamy o: kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Průvodní dokumentace

Průvodní dokumentace vyhrazených technických zařízení Průvodní dokumentací je soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení, § 2, písm. g) zákona…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Lékařské prohlídky u brigádníků

Brigádník neboli zaměstnanec pracující na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti musí za splnění určitých podmínek absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. … V tomto článku naleznete informace, za jakých podmínek a kdy musí brigádník absolvovat…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Nezařazené, Zdravotnictví

Hygienická opatření ve zdravotnictví

Stanovení hygienických pravidel je důležitým preventivním prvkem v boji proti biologickému riziku. Systém by měl být zapracován do provozního řádu zdravotnických zařízení.  K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat vždy až po umytí rukou. K jejich utírání musí použít jednorázový materiál, uložený v krytých zásobnících; Dezinfekce rukou se provádí: vždy po kontaktu s infekčním materiálem,…

Pokračovat ve čtení