Obsluhu křovinořezu je nutné vybavit zejména:

  • ochranným oděvem odolným proti odletujícím částicím (drobné dřevěné úlomky, kamenivo, části rostlin apod.),
  • obuv splňující podmínku proti propíchnutí a proseknutí (pracovním nástrojem křovinořezu),
  • antivibračními pětiprstými nebo alespoň tříprstými rukavicemi s volným palcem a ukazovákem,
  • ochranná přilba,
  • ochrana sluchu – mušlové chrániče sluchu, akustické přilby (tzv. protihlukové přilby),
  • ochrana očí a obličeje – ochranné obličejové štíty, ochranné brýle, aj.

Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. V souvislosti s tím musí stanovit způsob kontroly jejich používání, údržby, (výměny) a likvidace již nefunkčních OOPP.

Bližší podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků stanovuje nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

Legislativa