• prioritní je, je-li to možné, snížit zátěž technickými úpravami pracovních prostředků, pracovišť či pracovních metod,
  • ergonomická úprava pracovního místa,
  • dobrá organizace práce – zejména jde o zlepšení způsobu činnosti pracovníků např. střídáním různých činností a rotací pracovníků,
  • režim práce a odpočinku  – zařazování vhodných oddechových přestávek, které mohou zamezit nárůstu únavy a poklesu pracovní výkonnosti, vhodná rotace směn,
  • omezení přesčasové práce a práce v dlouhých směnách,
  • zvýšení počtu pracovníků v případě, že není možné jiným způsobem nepřiměřené zátěži zabránit,
  • výběr pracovníků na exponovaná pracovní místa podle psychologických kritérií,
  • zvýšená lékařská péče o pracující,
  • dostatečný zácvik nových pracovníků nebo při zařazování nových úkolů,
  • vzájemná poskytování informací mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem,
  • práce spojené s monotonií, jakož i práce ve vnuceném pracovním tempu, musí být k omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví přerušovány bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.