• Před použitím stroje si pozorně přečíst návod k používání.
 • Při používání stroje nesmí být obsluha pod vlivem alkoholu, trpět vyčerpáním nebo například nedostatkem spánku.
 • Nikdy nestartujte motor v uzavřené místnosti nebo budově. Výfukové plyny obsahují nebezpečný kysličník uhelnatý.
 • Nikdy křovinořez nepoužívejte:
  • Když je terén klouzavý nebo když nemůžete udržet stabilní pozici.
  • V noci, při mlze nebo kdykoliv, kdy vaše zorné pole je omezeno a je obtížné získat jasný přehled o pracovní ploše.
  • Během deště, bouřky, silného větru, a v době, kdy povětrnostní podmínky nejsou bezpečné pro použití výrobku.
 • Před prvotním použití, je nutné teoretické a praktické proškolení obsluhy.
 • Nedostatek spánku, únava a fyzické vyčerpání může oslabit vaši pozornost a vest k nehodě nebo zranění.
 • Omezte dobu, kdy je křovinořez používán nepřerušeně na 30 – 40 minut, poté udělejte pauzu 10 – 20 minut. Snažte se, aby nepřetržitá doba použití během jednoho dne nepřesáhla 2 hodiny.
 • Uschovejte manuál pro případ pozdějších dotazů. Vždy se přesvědčte, zda stroj při koupi, zapůjčení nebo prodeji tento manuál obsahuje.
 • Nikdy nedovolte dětem nebo někomu neznalému používat tento stroj.
 • Před začátkem práce překontrolujte podmínky pracovního území, aby se předešlo nehodě nárazu do skrytých překážek.
 • Okolí 15 metrů by mělo být bráno jako nebezpečné a nikdo by do něho neměl vstupovat.
 • V případě nutnosti ohraničte celou oblast žlutou, bezpečnostní páskou nebo umístěte varovnou značkou v okruhu oblasti.
 • Pokud práci provádí více lidí současně, dbejte zvýšené opatrnosti, aby byla dodržena potřebná vzdálenost k zajištění bezpečnosti.
 • Překontrolujte celý stroj – těsnění, spony a palivové těsnění. Ujistěte se, zda řezací zařízení je řádně instalováno a bezpečně upevněno
 • Nikdy nepoužívejte nůž, který je ohnutý, zkroucený, prasklý nebo nějak poškozený.
 • Překontrolujte upevnění nože a ujistěte se, že nůž se otáčí plynule bez abnormálního hluku.
 • Při přepravě se ujistit, zda je příslušný kryt nože na správném místě.
 • Při přepravě autem, upevnit křovinořezy pomocí lana. Nepřeváže na kole nebo motocyklu.