V kotelnách na plynná paliva musí být následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany:

 • v kotelnách III. kategorie
  • přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B,
  • pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů,
  • lékárnička pro první pomoc,
  • bateriová svítilna,
  • detektor na oxid uhelnatý;
 • v kotelnách II. kategorie
  • přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B,
  • stabilní hasicí zařízení stanovené projektem,
  • pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů,
  • lékárnička pro první pomoc,
  • bateriová svítilna,
  • detektor na oxid uhelnatý;
 • v kotelnách I. kategorie, kromě vybavení předepsaného pro kotelny II. kategorie, ještě:
  • analyzátor spalin (může sloužit pro více kotelen jednoho provozovatele),
  • detektor na zjišťování přítomnosti plynného paliva (může sloužit pro více kotelen jednoho provozovatele),
  • nosítka.

Kotelna musí být trvale udržována v čistotě a bezprašném stavu, zejména v okolí přívodu spalovacího vzduchu k hořákům nebo sání vzduchových ventilátorů.

Kotle na plynná paliva mohou obsluhovat jen odborně způsobilí zaměstnanci.

Provozní revize zařízení se provádějí nejméně ve lhůtách 3 let.

V kotelnách se provádí kontrola funkce zařízení kotlů nejméně 1x ročně, též i kontrola funkce detektorů a pojistek plamene 1x měsíčně.