GDPR v článku 4 odst. 25 odkazuje ohledně stanovení rozsahu pojmu „služba informační společnosti“ na směrnici 2015/1535.: „službou informační společnosti“ služba ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2015/1535,

Pro posouzení rozsahu této definice odkazuje WP29 také na precedenty Soudního dvora Evropské unie (ESD).
ESD má za to, že služby informační společnosti zahrnují kontrakty a jiné služby, které jsou plněny nebo dodávány po internetu.
Má-li služba dvě ekonomicky nezávislé složky, jednu online, jako třeba nabídku a přijetí nabídky v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo informace týkající se produktů či služeb, včetně marketingových činností, je tato součást definována jako služba informační společnosti, zatímco druhá část, spočívající ve fyzickém dodání nebo distribuci zboží, pod pojem služby informační společnosti nespadá. Dodání služby po internetu spadá pod pojem služba informační společnosti v článku 8 Obecného nařízení.