Kategorie

Zemědělství

Lexikon BOZP a PO, Zemědělství

Zemědělství

Zemědělství tj. živočišná i rostlinná výroba, patří k oblastem se zvýšeným rizikem a výskytem pracovních úrazů. Převážná část úrazů vznikne při práci se zvířaty nebo při používání technických zařízení zemědělské techniky. Obecné zásady BOZP a…

Pokračovat ve čtení