Pokud nemáte zpracovanou dokumentaci BOZP a PO, není aktuální nebo nemáte jistotu, že je v pořádku, obraťte se na nás. Dokumentaci posoudíme a zpracujeme novou nebo aktualizujeme původní. Jen nám musíte poskytnout dostatečné podklady a informace.

Každá organizace i fyzická podnikající osoba (OSVČ) musí zpracovat, vést a průběžně aktualizovat dokumentaci BOZP a PO. Její složení, rozsah a obsah odpovídají konkrétním podmínkám zpracovatele. To je příčina, proč jsou pro každého jiné.

Dokumentaci BOZP mohou zpracovávat osoby s odbornou způsobilostí v prevenci rizik podle § 9 zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dokumentaci požární ochrany technici požární ochrany nebo osoby odborně způsobilé v požární ochraně podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně


Právní předpisy