Dle vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 3 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při práci s psychickou zátěží stanovuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Kategorie druhá

Do druhé kategorie se zařazuje práce vykonávaná po dobu delší než 4 hodiny za směnu,

  • ve vnuceném pracovním tempu,
  • spojená s monotonií, nebo
  • vykonávaná v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu.

Kategorie třetí

Do třetí kategorie se zařazuje práce vykonávaná po dobu delší než 4 hodiny za směnu,

  • při níž je osoba zároveň souběžně exponována všem faktorům uvedených pro druhou kategorii, nebo
  • pouze v noční směně.