Odborné prohlídky kotelny může provádět ten, kdo zná předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelen a kotelního zařízení a související předpisy (např. tepelný technik, energetik, revizní technik kotlů). O odborné prohlídce se provede zápis.

Při odborné prohlídce se posoudí stav kotelny a kotlů, hořáků, čerpadel, zabezpečovacích zařízení, úpraven vod, zauhlování a odpopílkování kouřových kanálů a komínů. Přihlédne se i ke zprávám o revizích technických zařízení.

Odborné prohlídky se provádí:

  • před uvedení kotelny do provozu:
  • po rekonstrukci kotle nebo generální opravě,
  • při změně druhu paliva,
  • opakovaně po jednom roce provozu kotelny,
  • před zahájením sezóny (při sezónním provozu).