Jeřábník ovládá jeřáb podle pokynů výrobce a dodržuje systém bezpečné práce. Zodpovídá za provoz jeřábu. Při manipulaci s břemenem se řídí jen pokyny vazače nebo signalisty.